Wawakunapa Rimaykuna

WAWAKUNAPA RIMAYKUNA

kuchikukuna_

“Kuchimanta Rimay”

Ñawpa pachapika shuk mama kuchika kimsa wawakunatink sachapi kawsakkuna kashka, shuk punchaka paykunapak mikuykuna tukurishka.

Mama kuchika mikunata rantinaman rishka, chaymantami wawakunataka kasha nishka:

– Kikinkunaka ama wasi ukumanta llukshichinkichu, kanllaman llukshikpika atuk mikunkami.

Mama Kuchi ama llukshinchik nishka kakpipash ishkay wawa kuchikunaka mana uyashkamantami kanllaman llukshishkakuna.

Shina kanllapi pukllakunapimi ñapash shuk atuk shamushpaka, shuk wawa kuchitaka mikushka; chayta rikushpami kayshukkunata wasi ukuman yaykushpami wakayta kallarishkakuna, shina wakakukpimi mamaka mikunata rantishpa chayamushka.

Shina wakakukta rikushpaka,

– Imamantatak wakakunkichik

Nishpami tapushka, kayshuk wawaka maymantak rirka nishpami tapushka, chaymantami wawa kuchikunaka atuk mikushkata willarka.

– Ñukanchik wawkitaka kanllapi pukllakukpimari, shuk atuk shamushpa mikurka

Nishpami willarkakuna, chayta uyashpaka achkata llakirishpami mama kuchika, wawakunantik tukushpa achkata wakarkakuna. Chay pachamantami wawa kuchikunaka mama imay ruray nishkata uyashpa allí kawsayta charirkakuna.

KAMUMANTA: WAWAKUNAPA RIMAYKUNA. Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo – DIPEIBCH.

AMSANAMARI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s